تامین مالی
بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی

محمد رمضان احمدی؛ عبدالمجید آهنگری؛ حمیدرضا حاجب

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 83-102

https://doi.org/10.22108/amf.2018.111931.1274

چکیده
  هدف: کیفیت سود از ویژگی‌‌های مهم گزارش‌‌های مالی است که بر تخصیص بهینۀ منابع تأثیر می‌‎گذارد؛ زیرا سود یکی از ورودی‌‌های اصلی الگو‌‌های ارزیابی سرمایه‌‌گذاران و تحلیلگران محسوب می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود حسابداری با استفاده از الگویابی ساختاری است. روش: به این منظور ...  بیشتر

کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی

غلامحسین مهدوی؛ نجمه رستگاری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 117-132

https://doi.org/10.22108/amf.2019.91622.0

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محدودیت در تأمین مالی با استفاده از شاخص بومی‌شده را تهرانی و حصارزاده (1388) محاسبه کردند. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت استفاده شده است. ...  بیشتر

بررسی اثر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت‌های خصوصی

زهرا زمانی؛ زهرا سهرابی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.22108/amf.2019.101253.1021

چکیده
  پژوهش حاضر تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی را بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت‌های فعال در حوزۀ صنعت، معدن، بازرگانی و حمل‌ونقل بررسی می‌کند. برای تأمین منابع مالی راه‌های زیادی وجود دارد. این کار در ایران بیشتر با دریافت اعتبار از بانک‌ها صورت می‌گیرد؛ با وجود این، سهم بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های مالی در حاکمیت شرکتی شرکت‌ها ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تأثیر کیفیت حسابرسی در رابطۀ ارزش وثیقه‏‌ای دارایی‏‌ها با سطح تأمین‌ مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‏‌ها

حسن فرج زاده دهکردی؛ محسن رضازاده

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21330

چکیده
  این پژوهش، تأثیر کیفیت حسابرسی را در رابطۀ تأمین ‌مالی و سرمایه‌گذاری با ارزش وثیقۀ دارایی‌های ملکی بررسی می‏کند که معیار ظرفیت تأمین ‏مالی در نظر گرفته شده است. از طرفی تأثیر تغییر ارزش وثیقۀ دارایی‌های ملکی در انتخاب حسابرس نیز مطالعه می‏شود. برای سنجش کیفیت حسابرسی از رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی استفاده شده‏ است که جامعۀ ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، بر میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت‌ها: مقایسه تحلیلی، براساس اندازه حسابرس، اندازه شرکت‌های هموارساز و غیرهموارساز سود

میلاد امامقلی پور؛ ناصرعلی یداله زاده طبری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 29-48

چکیده
  یک نظام حاکمیت شرکتی کارآمد با کیفیت بالای حسابرسی، موجب می‌شود که شرکت‌ها اطلاعات مالی بهتر و شفاف‌تری ارائه کنند و این خود باعث کاهش ریسک اطلاعاتی اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران و در نتیجه تأثیرگذاری بر هزینه سرمایه شرکت می‌شود. در این رابطه، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت‌های ...  بیشتر