1مدیریت دارایی
1. تأثیر نوسانات بازده سهام بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌کنندۀ درماندگی مالی

نادر خدری؛ محسن دستگیر؛ افسانه سروش یار

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 85-102

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.115832.1391

چکیده
  هدف: با وجود این واقعیت که اقلام تعهدی در گزارشگری مالی نقشی محوری دارد و از حوزه‌های پویای پژوهش‌های حسابداری و مالی محسوب می‌شود، مطالعات انجام‌شده در این حوزه، تاکنون درک عمیقی از چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی سطح شرکت بر این اقلام را فراهم نکرده‌ است. در این پژوهش سرمایه در گردش تعهدی شرکت‌ها، شکلی از سرمایه‌گذاری در نظر ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
2. بررسی و آزمون قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 81 تا 89

سارا شهریاری؛ فرشاد سلیم؛ فرشاد سلیم

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  در این مقاله با استفاده از رویکرد ژی(2001)، به بررسی قیمت‌گذاری عقلایی جریانات نقدی ناشی از عملیات، اقلام تعهدی عادی و اقلام تعهدی غیرعادی برآوردی، توسط بازار پرداختیم تا مشخص شود آیا قیمت‌‌ سهام، برآورد عایدات سال بعد را با توجه به این اجزاء سه‌گانه به درستی نشان می‌دهد یا خیر. پس از انجام برآوردها مشخص گردید، بازار تداوم جریانات‌نقدی ...  بیشتر