کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تاثیر سواد مالی بر تصمیمات پس‌اندازی: مطالعه موردی طرح آسمان بنیاد برکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22108/amf.2024.138869.1817

وحید مقدم؛ هادی امیری؛ سحر بهاری پور؛ فاطمه باقری؛ پریسا قاسمیان


الگویابی عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 167-184

10.22108/amf.2017.21579

حمید صالحی؛ سید حسین سجادی؛ ولی خدادادی؛ عبدالرحمن راسخ