1مدیریت دارایی
1. تحلیل تاثیر ناهنجاری های بازار و فرصت های رشد بر بازده سهام

علیرضا جعفری؛ مهدی عربصالحی؛ سعید صمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2020.120050.1490

چکیده
  در بازارهای مالی اثر هر یک از ناهنجاری‌های سودآوری، درماندگی مالی، بخت‌آزمایی و ریسک غیر سیستماتیک بر بازده سهام به‌تنهایی بررسی شده است. اما ارتباط احتمالی آن‌ها نامشخص است. به‌تازگی این ادعا مطرح‌شده است که فرصت‌های رشد بر تقارن تابع توزیع بازده اثر می‌گذارد و قادر است این ارتباط احتمالی و صرف ریسک ناشی از این ناهنجاری‌ها ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
2. تأثیر نوسانات بازده سهام بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌کنندۀ درماندگی مالی

نادر خدری؛ محسن دستگیر؛ افسانه سروش یار

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 85-102

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.115832.1391

چکیده
  هدف: با وجود این واقعیت که اقلام تعهدی در گزارشگری مالی نقشی محوری دارد و از حوزه‌های پویای پژوهش‌های حسابداری و مالی محسوب می‌شود، مطالعات انجام‌شده در این حوزه، تاکنون درک عمیقی از چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی سطح شرکت بر این اقلام را فراهم نکرده‌ است. در این پژوهش سرمایه در گردش تعهدی شرکت‌ها، شکلی از سرمایه‌گذاری در نظر ...  بیشتر

3. تغییر پایدار نرخ ارز؛ متغیر حالت و ریسک درماندگی؟

مریم دولو؛ مهدی داوری

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 103-120

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.103716.1095

چکیده
  نوسان نرخ ارز به‌منزلۀ یکی از منابع عدم اطمینان، سرمایه‌گذار را در معرض ریسک قرار می‌دهد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران برای تحمل ریسک نوسان نرخ ارز، بازده بالاتری طلب کنند؛ اما برخی شواهد تجربی نشان‌دهندۀ عدم قیمت‌گذاری ریسک نوسان‌ نرخ‌ ارز است. تأییدنشدن رابطۀ ریسک نوسان نرخ ارز و بازده موردانتظار نشان‌دهندۀ نوعی خلاف قاعده ...  بیشتر

تامین مالی
4. معمای رابطه ریسک درماندگی مالی با بازده سهام-مطالعه تجربی در بورس اوراق‌بهادار تهران

فرشاد سلیم؛ سارا شهریاری؛ محمد اسمعیل فدایی‌نژاد

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 33-54

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه نظام‌مند میان بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از دو معیار Z آلتمن و امتیاز O اولسون، می‌پردازد. همچنین به بررسی این موضوع می‌پردازد که هر یک از متغیرهای بتا، B/M و اندازه با توجه به شدت ریسک درماندگی مالی، چه نقشی در توضیح بازده‌ سهام دارند. بدین منظور از روش تشکیل سبد‌سرمایه‌گذاری (چندک‌بندی) ...  بیشتر