1مدیریت دارایی
1. امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از داده‌های فازی

نجمه قندهاری؛ مجید اسماعیلیان

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 139-158

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21369

چکیده
  در محیط نامطمئن اقتصادی، دانش افراد خبره دربارۀ تنزیل جریان‌های نقدی با ابهام بسیار زیادی مواجه است. مقادیر جریان‌های نقدی و نرخ‌ بهره به‌طور معمول، براساس روش‌های آماری یا مقادیر مدّنظر حدس زده می‌شود. نظریۀ فازی در تخمین پارامترهای نادقیق می‌تواند به کار گرفته شود. در این پژوهش با ترکیب نظریۀ مجموعه‌های فازی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو، ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
2. انتخاب روش بهینۀ محاسبۀ ارزش در معرض خطر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

محمد مهدی نادری نورعینی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 159-180

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21353

چکیده
  در چند سال گذشته، تجربۀ انفجار خارق­العاده ناشی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به خرید سهام سایر شرکت­ها اقدام می‌کنند، سبب شد سازمان­های مسئول برای کنترل و نظارت بر این سرمایه­گذاری­ها، برخی دستورالعمل­های مدیریتی براساس ارزش در معرض خطر اعمال کنند؛ اما انعطاف­پذیری روش مذکور، پرسش‌های زیادی را دربارۀ انتخاب دقیق‌ترین ...  بیشتر