1مدیریت دارایی
1. بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت مارکف سوئیچینگ

حسن حیدری؛ یوسف محمدزاده؛ آرش رفاح کهریز

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21420

چکیده
  امروزه صنعت دارو به‌لحاظ ارتباط آن با سلامت عمومی و برخورداری از ارزش ویژه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین صنایع در بازار سهام محسوب می‌شود؛ بنابراین بهبود شاخص‌های بخش سلامت همواره از اهداف اصلی دولتمردان در جوامع مختلف بوده است؛ از این‌رو، مطالعۀ حاضر می‌کوشد تأثیر نرخ ارز را در بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران، با ...  بیشتر

2. اثر وضعیت مالی در پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموارسازی سود

شهناز مشایخ؛ زهرا فرهادی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 89-98

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.91462

چکیده
  سود که مهم‌ترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری است، باید کیفیت مطلوبی داشته باشد. کیفیت سود، مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است؛ بنابراین هدف این پژوهش، مقایسۀ برخی از معیارهای کیفیت سود در شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته است. بدین‌منظور، ابتدا براساس شاخص Z آلتمن، شرکت‌ها به سه دسته (سالم، درمانده مالی و ورشکسته) تقسیم و سپس سه معیار کیفیت ...  بیشتر