کلیدواژه‌ها = ریسک اوراق بهادار
تعداد مقالات: 1
1. ساختار پویای همبستگی؛ ریسک و بازده سهام

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-26

10.22108/amf.2017.104204.1120

مریم دولو؛ مرضیه خسروی