بررسی رابطۀ توسعۀ جهانی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون تابلویی آستانه‌ای

سعید فرزادی؛ صابر مولایی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 163-176

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21184

چکیده
  در دهه­های اخیر، روند جهانی‌سازی شرکت­ها و شکل‌گیری فضاهای رقابتی جدید به توجه ویژه به امر صادرات به‌عنوان عاملی حیاتی برای بقا و رشد بسیاری از شرکت­ها منجر شده است. در این پژوهش، پس از طبقه‌بندی شرکت­های نمونۀ مدّنظر به دو گروه شرکت‌های محلی و با توسعۀ جهانی، رابطۀ سطح نگهداشت وجه نقد و توسعۀ جهانی شرکت­ها بررسی شد. در ...  بیشتر