مدلسازی شاخص پویای شرایط مالی و بررسی اثرگذاری آن بر قابلیت پیش‌بینی بازده سهام ایران

سیدعزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ سامره راکی کیانپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.129138.1672

چکیده
  چکیده هدف: در این پژوهش از یک مدل‌ خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم‌یافته با پارامترهای متغیر در طی زمان برای ساخت شاخص شرایط مالی استفاده شده است. تغییرپذیری در طی زمان در پارامترهای مدل (TVP) این امکان را فراهم می‌کند که وزن منتسب به هر یک از متغیرهای به کار رفته در شاخص در طی زمان انعطاف‌پذیر باشد و بدین ترتیب پویایی‌های طی زمان مورد ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
الگوی تعدیلی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به عامل اثر ربایشی (آهنربایی) ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام

میثم جعفری پور؛ محمد رمضان احمدی؛ اسماعیل مظاهری؛ سیدعزیز آرمن

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 65-88

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.130725.1699

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، معرفی «اثر ربایشی ناشی از حدود دامنۀ نوسان قیمت سهام» به‌عنوان عامل ایجادکنندۀ صرف ریسک در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و چندعاملی فاما و فرنچ است.روش: برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از اطلاعات 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ 1398-1389 استفاده شده است. هم‌راستا با پژوهش‌های فاما ...  بیشتر