1مدیریت دارایی
برآورد تنش مالی در اقتصاد ایران با تأکید بر پیامدهای آن برای مدیریت دارایی‌های بنگاه و خانوار

فرزام عمادی فر؛ زهره طباطبایی نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ جلیل توتونچی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 41-62

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2020.123729.1553

چکیده
  بازارهای مالی با کاهش هزینه‌های مبادله‌ای و عدم تقارن‌های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس‌‌انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می‌شوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین‌‌کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد، باید توجه داشت که وقوع بحران در بازار‌های مالی نیز به نوبۀ خود به تنش مالی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی می‌انجامد. ...  بیشتر