نویسنده = علی ابراهیم‌نژاد
بررسی اثر قیمت‌های مانده در صندوق‌های سرمایه‎گذاری مشترک

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 47-68

10.22108/amf.2022.128904.1666

علی ابراهیم‌نژاد؛ سید مهدی برکچیان؛ ابراهیم علی آبادی فراهانی


بررسی ارتباط خرید و فروش پرشدت سرمایه‌گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سهام ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 113-138

10.22108/amf.2021.126141.1610

سیده الهام طباطبائی؛ علی ابراهیم‌نژاد؛ مسعود طالبیان