سایر حوزه های مرتبط
کاربرد معماری‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی قیمت سهام (رویکرد شبکه عصبی پیچشی CNN)

امیر شریف فر؛ مریم خلیلی عراقی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ میرفیض فلاح شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.129205.1673

چکیده
  الگوریتم‌های مبتنی بر شبکه عصبی پیچشی (CNN) که شاخه‌ای از مبحث یادگیری عمیق هستند، در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در حوزه‌های تحلیل فیلم و تصویر داشته‌اند؛ موفقیت و مقبولیت الگو‌های نوین این حوزه باعث بکارگیری گسترده آن‌ها در زمینه‌های مختلف اعم از تحلیل متن و داده‌های سری زمانی شده است. یادگیری عمیق بخشی از الگوریتم‌های یادگیری ...  بیشتر