1مدیریت دارایی
مدل پویای ارزشیابی سهام بانک‏ها؛ مورد مطالعه: بانک‏های ملت، تجارت، اقتصاد نوین و کارآفرین

احسان آقاسی؛ نادر مهرگان؛ مهدی آسیما

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 113-134

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.107983.1198

چکیده
  هدف: وجود ابهام در شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌‎ها، ارزشیابی آنها را برای تحلیلگران و سهامداران با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. در این پژوهش الگوی پویای ارزشیابی سهام بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ARDL ارزیابی شده است. روش: بدین منظور، داده‌های فصلی 4 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر