سایر حوزه های مرتبط
طراحی و تبیین الگوی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی

محمدحسین صفرزاده؛ رسول اسکندری؛ ابراهیم جعفری منش

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 25-52

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2020.119331.1471

چکیده
  هدف: با توجه به نقش حیاتی ثبات نظام بانکی و گزارشگری مالی در بدنه‌‌های نظارتی، این پژوهش به‌صورت الگوسازی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی و تشخیص راهبردهای ارتقای ثبات از این طریق تعریف می‌‌شود. روش: اهداف پژوهش ضمن توسعۀ شاخص ثبات براساس بیانیۀ کمیتۀ بال و یک سنجۀ جامع از کیفیت گزارشگری مالی، با روش تابلو پویا و به‌کارگیری ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی ثبات ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

منیژه رامشه؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ رسول اسکندری؛ محسن قره خانی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21182

چکیده
  ثبات ساختار سرمایه بدین معنی است که شرکت‌ها موقعیت فعلی اهرم خود را نسبت به سایر شرکت‌ها (اهرم بالاتر یا پایین‌تر) در طول زمان حفظ می‌کنند. میزان این ثبات با ارزیابی قدرت توضیحی اهرم هر دوره برای اهرم دوره‌های آینده اندازه‌گیری می‌شود. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 113 شرکت برای دورۀ زمانی 1379 تا 1392 میزان ثبات ساختار سرمایه را ...  بیشتر