1مدیریت دارایی
بررسی رابطۀ بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در زمان مقیاس‏های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران

ابراهیم عباسی؛ لیلا دهقان نیری؛ نازیلا پورداداش مهربانی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.21115

چکیده
  با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگی ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، هنوز در مورد ساختار نظری یا تجربی این ارتباط اجماع حاصل نشده ‏است. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری زمانی متغیرهای حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دورۀ زمانی 96 ماهه (ابتدای فروردین 1386 تا اسفند 1393) ...  بیشتر