1مدیریت دارایی
رفتار بازگشت‌پذیری بتا براساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا منصورفر؛ مهدی حیدری؛ محسن فرهادی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 37-50

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.100287.1000

چکیده
  در این مقاله با استفاده از الگوی چهارعاملی فاما و فرنچ و عامل مومنتوم معرفی‌شدۀ کارهارت، رفتار بازگشت‌پذیری بتا براساس درجات مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این نوع رفتار موجب بی‌ثباتی عامل بتا در بازار می‌شود؛ همچنین سبب می‌شود الگوهای قیمت‌گذاری، کارآیی لازم را برای ارزیابی عملکرد نداشته باشد. ...  بیشتر