1مدیریت دارایی
رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با استفاده از رویکرد قیمت‌گذاری اختیار تعدیلی با دیرش

عباس امین‌پور جوبنی؛ ناصر شمس قارنه؛ اکبر اصفهانی پور

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20632

چکیده
  ریسک اعتباری، ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی وام‌گیرندهدر قرارداد است. در پیشینه پژوهش مطالعات زیادی از قیمت‌گذاری اختیار برای ارزیابی و تحلیل ریسک اعتباری استفاده کرده‌اند و بر اساس نوسان‌پذیری دارایی‌ها، فاصله تا نکول و به طور جامع‌تر احتمال نکول، شرکت‌ها را رتبه‌بندی کرده‌اند. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای قیمت‌گذاری ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بهینه‌سازی تنوع سهم‌های موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی

ناصر شمس قارنه؛ شهاب الدین شهلائی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-14

چکیده
  این پژوهش به ارایه معیاری کمی برای حد بهینه متنوع‌سازی در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی می‌پردازد، لذا ابتدا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موجود در جامعه آماری را به ازای همه حالت‌های 0 تا 100 درصدی برای نسبت پنج سهم با وزن بیشتر به کل دارایی صندوق به دو دسته بخشی و غیربخشی تقسیم می‌کند. سپس درصدی که بیشترین اختلاف نسبت ریسک به ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
ارائه میزان صحیح متنوع‌سازی سبد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با توجه به تاثیر ویژگی بخشی‌بودن بر بازده و ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

محمد محمدی؛ شهاب الدین شهلائی؛ ناصر شمس قارنه

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 67-80

چکیده
  اگر چه متنوع‌سازی مناسب در سبد سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است اما امروزه با ظهور صندوق‌هایی روبرو هستیم که با تمرکز بیشتر در یک صنعت و به تبع آن کاهش هزینه‌ها و افزایش ریسک، بازدهی‌های بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند. در ادبیات موضوع تعریف کمی دقیق و مناسبی برای تعیین بخشی بودن ...  بیشتر