1مدیریت دارایی
بررسی واکنش بازار نسبت به ورود به یا خروج از فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر در بورس اوراق بهادار تهران

محمدحسین قائمی؛ سمانه فرجی ملایی؛ آیدین کیانی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 33-48

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیرگذاری رویداد جایگزینی(ورود وخروج) شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر بر قیمت و حجم معاملات سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. اغلب سرمایه‌گذاران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره‌ای با استفاده از شاخصها ردیابی می کنند. به همین جهت شاخصهای بورسی باید تصویری شفاف از روند بازار سرمایه را به ...  بیشتر