نویسنده = هادی امیری
تاثیر سواد مالی بر تصمیمات پس‌اندازی: مطالعه موردی طرح آسمان بنیاد برکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22108/amf.2024.138869.1817

وحید مقدم؛ هادی امیری؛ سحر بهاری پور؛ فاطمه باقری؛ پریسا قاسمیان