1مدیریت دارایی
تأثیر کیفیت حسابرسی در رابطۀ ارزش وثیقه‏‌ای دارایی‏‌ها با سطح تأمین‌ مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‏‌ها

حسن فرج زاده دهکردی؛ محسن رضازاده

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 121-136

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21330

چکیده
  این پژوهش، تأثیر کیفیت حسابرسی را در رابطۀ تأمین ‌مالی و سرمایه‌گذاری با ارزش وثیقۀ دارایی‌های ملکی بررسی می‏کند که معیار ظرفیت تأمین ‏مالی در نظر گرفته شده است. از طرفی تأثیر تغییر ارزش وثیقۀ دارایی‌های ملکی در انتخاب حسابرس نیز مطالعه می‏شود. برای سنجش کیفیت حسابرسی از رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی استفاده شده‏ است که جامعۀ ...  بیشتر