بررسی رابطۀ توسعۀ جهانی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون تابلویی آستانه‌ای

سعید فرزادی؛ صابر مولایی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 163-176

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21184

چکیده
  در دهه­های اخیر، روند جهانی‌سازی شرکت­ها و شکل‌گیری فضاهای رقابتی جدید به توجه ویژه به امر صادرات به‌عنوان عاملی حیاتی برای بقا و رشد بسیاری از شرکت­ها منجر شده است. در این پژوهش، پس از طبقه‌بندی شرکت­های نمونۀ مدّنظر به دو گروه شرکت‌های محلی و با توسعۀ جهانی، رابطۀ سطح نگهداشت وجه نقد و توسعۀ جهانی شرکت­ها بررسی شد. در ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی تاثیر تغییرات جریان های نقدی بر سطح نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن محدودیت تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی؛ سعید فرزادی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 21-36

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات جریان‌های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌هاست. همچنین، بررسی اثر وجود محدودیت‌های تأمین مالی بر میزان تأثیرگذاری جریان‌های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع‌آوری ...  بیشتر