تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ صفیه سالاری ساردویی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 59-70

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.91528.0

چکیده
  هدف: استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، سود را مبنایی برای اتخاذ تصمیم­های اقتصادی به کار می­برند که برای مفیدبودن در اخذ تصمیم‌های سرمایه­گذاران باید ویژگی­هایی ازجمله به‌هنگام‌بودن داشته باشد. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات نمایندگی را به حداقل می‌رساند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای ...  بیشتر