تامین مالی
رابطه مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود (با تأکید بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و پایان دوره‌ای)

زهره حاجیها؛ حسن چناری بوکت

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 29-48

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20638

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مدل جونز استفاده‌شده است. فرضیه مورد مطالعه هم در سطح صورت‌های مالی سالانه و هم میان‌دوره‌ای آزمون شده است. در راستای انجام پژوهش اطلاعات 5 ساله (1392-1388) هفتادوپنج ...  بیشتر