محافظه‌کاری و عملکرد ارزش سهام در بحران مالی

حسین اعتمادی؛ لیلا عبدلی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 133-150

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21179

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ محافظه‌کاری و عملکرد ارزش سهام (که براساس بازده سهام و بازده غیرعادی سهام اندازه‌گیری شده است) در شرایط بحران مالی است. اطلاعات لازم از صورت‌های مالی 71 شرکت دارای بحران مالی و 71 شرکت بدون بحران مالی در بازۀ زمانی 1383 تا 1392 جمع‌آوری شده است. ملاک طبقه‌بندی بحران مالی شرکت‌ها عبارت است از: 1.سه سال متوالی ...  بیشتر