تامین مالی
الگوسازی عملکرد سیستم مالی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی (شرکت تولیدکنندۀ شن و ماسه)

علینقی مصلح شیرازی؛ بهاره ملکی؛ مجتبی خلیفه؛ امیر رمضانی مقدم

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 51-72

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21331

چکیده
  سنجش عملکرد مالی، ابزار مهمی برای ارزیابی و هدایت راهبردها، پروژه‌ها و تصمیم‌های راهبردی سازمان‌ها شناخته شده است. از آنجا که ارزیابی عملکرد مالی، ابعادی چندگانه و ماهیتی پویا و وابسته به زمان دارد، این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی و به‌کارگیری نرم‌افزار Vensim DSS در یک افق 15ساله، عملکرد سیستم مالی شرکت تولیدکنندۀ ...  بیشتر

تامین مالی
شبیه‏سازی و سیاست‏گذاری درونی و بیرونی مشکلات تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی

علی نقی مصلح شیرازی؛ مجتبی خلیفه

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 69-92

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21172

چکیده
  بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل آثار زیادی که در رفع مشکلات بیکاری و رونق اقتصاد جوامع بر عهده دارند، نیروی محرک اقتصاد شناخته می‌شوند. مشکل تأمین مالی این بنگاه‌ها ازجمله مشکلات اساسی در روند فعالیت آنها است. این پژوهش- با توجه به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی بنگاه‌های ذکرشده، یعنی بانک‌ها- با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش ...  بیشتر