1مدیریت دارایی
بررسی اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار

محمود موسوی شیری؛ معصومه روشندل؛ حسن خلعت بری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21171

چکیده
  پژوهش حاضر، شواهدی دربارۀ نقش برخی معیارهای کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار فراهم می­کند. برای این منظور، اثر سه معیار کیفیت اطلاعات شامل کیفیت اقلام تعهدی، درصد خطای پیش­بینی سود و اعلام به­موقع سود در ریسک­ نقدشوندگی سهام و ریسک بازار با جمع­آوری داده­های مالی سال­های 1392-1387 مربوط به 148 شرکت پذیرفته‌شده ...  بیشتر