1مدیریت دارایی
تأثیر سرمایه‌گذاری در دارایی نامشهود در توضیح دهندگی تأثیر سلامت مالی و مشکلات نمایندگی در ارزش بازار شرکت

جواد نیک کار؛ محمود همت فر؛ مریم اعصامی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 11-28

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21170

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری در دارایی نامشهود در توضیح‏‌دهندگی تأثیر سلامت مالی و مشکلات نمایندگی در ارزش بازار شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین‌منظور، پنج فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دورۀ زمانی بین سال‎های 1387 تا 1392 تجزیه ...  بیشتر