تامین مالی
بررسی تأثیر بیش ‌اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مسعود حسنی القار؛ نظام الدین رحیمیان

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21350

چکیده
  سیاست‌های تأمین مالی که مدیران اتخاذ می‌کنند، نقش مهمی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر در تصمیم‌های تأمین مالی مدیران، اهمیت بسیاری دارد. بیش­اطمینانی از مهم‌ترین ویژگی­های شخصیتی مدیران است که در ریسک­پذیری تأثیر دارد. مدیران بیش­اطمینان به‌دلیل اعتماد به نفس کاذب، بازده­های آتی ...  بیشتر