بررسی تطبیقی الگوی خطر و الگوی حسابداری با استفاده از منحنی مشخصۀ عملکرد سیستم (ROC) برای پیش‌بینی ورشکستگی

نازنین صالحی؛ هادی امیری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 121-134

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21386

چکیده
  پیش‌بینی ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی یکی از شاخه‌های رشتۀ مالی است که در دو دهۀ اخیر توجه بیشتری به آن شده است؛ به‌گونه‌ای که الگو‌های ورشکستگی توسعه‌یافته و متغیرهای محیط کلان اقتصادی و شرایط بازار را به همراه متغیرهای حسابداری در بر می‌گیرد. از آنجا که در ایران از رویکرد حسابداری استفادۀ بیشتری شده است، مقایسۀ رویکردهای مختلف ...  بیشتر

تامین مالی
تحلیل تئوریک و تجربی تاثیر هزینه مبادله در تأمین مالی از طریق بدهی و سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مریم خداوردی سامانی؛ احمد گوگردچیان؛ هادی امیری

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 15-32

چکیده
  سرمایه یک منبع مهم برای همه بنگاه‌ها است که تامین آن نامطمئن و نامشخص است، این عدم قطعیت تامین کنندگان مالی را قادر می‌سازد تا بر بنگاه کنترل و نظارت داشته باشند. لذا، انتخاب شیوه تامین مالی یک مسئله اساسی است که مدیران مالی با آن مواجه‌اند. رویکرد تحدید دارایی ویلیامسن (1988)، بینش مهمی را در استفاده از مکانسیم‌های مالی مختلف ارائه ...  بیشتر