1مدیریت دارایی
بیش‌اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد

عباس افلاطونی؛ کفسان منصوری؛ زهرا نیکبخت

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130549.1697

چکیده
  هدف: در شرکت‌ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه‌ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می‌شود؛ بنابراین در شرکت‌ها تلاش می‌شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش‌اطمینانی ...  بیشتر

نقش انضباطی بدهی‌ها، عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ دومرحله‌ای

عباس افلاطونی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22108/amf.2019.115793.1390

چکیده
  هدف: براساس نظریۀ سلسله‎‌مراتبی[1]، در شرایط عدم‌تقارن اطلاعاتی[2]، تأمین مالی ازطریق بدهی‌ها ممکن است هزینه‌های گزینش نامناسب را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهد و مانند ابزار انضباط مالی عمل کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش انضباطی نسبت اهرمی بر رابطۀ بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت است. روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از ...  بیشتر

نقش کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در کاهش انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه

عباس افلاطونی؛ امین امیربختیاروند

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 167-180

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21212

چکیده
  عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه‌گذاران موجب بروز پدیدۀ گزینش نامناسب می‌شود. گزینش نامناسب به معنای انتخاب گزینه‌های نادرست سرمایه‌گذاری است و موجب تخصیص غیربهینۀ منابع موجود در بازار سرمایه می‌شود. در این شرایط، شرکت‌ها، پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را به‌سادگی نمی‌توانند تأمین مالی کنند. این موضوع، ساختار ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه دارایی‌های وثیقه‌ای با تامین مالی و سرمایه‌گذاری

عباس افلاطونی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20650

چکیده
  این پژوهش، رابطۀ بین اندازۀ دارایی‌های وثیقه‌ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه‌گذاری‌های نمونه‌ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1382 تا 1392 بررسی می‌کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطۀ ذکرشده می‌سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی‌های وثیقه‌ای بر کیفیت گزارشگری شرکت‌ها ...  بیشتر