1مدیریت دارایی
تبیین مدل ورشکستی جهت شناسایی بانک‌های سالم و در معرض خطر

اعظم احمدیان؛ مهسا گرجی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21174

چکیده
  ورشکستگی بانک‌ها پدیده‌ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده‌اند. از آنجایی‌که نشانه‌های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان می‌شود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش‌بینی به‌موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت‌های بازدارنده قرار می‌دهد. ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
مدل‌سازی شوک مصارف در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران

اعظم احمدیان

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20649

چکیده
  ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات، به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری می‌یابدو در نتیجه می‌تواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند. صنعت بانکداری ایران، مهم‌ترین واسطۀ مالی است که با چالش مطالبات معوق، مواجه است؛ در نتیجه سبد تسهیلاتبانک­ها در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، تسهیلات اعطایی به ...  بیشتر