تأثیر شاخص قیمت مصرف کننده و چرخۀ عملیاتی در سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

احمد خدامی پور؛ سحر شمس الدین

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 117-128

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21168

چکیده
  ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیاز‌های نقدی یکی از مهم‌ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد‌های تجاری و تداوم فعالیت آنها است. در سطح کلان، شرکت‌ها تمایل دارند سطح نگهداشت وجه نقد خود را برای پاسخگویی به تغییرات قدرت خرید ناشی از تورم، سازگار و در سطح بهینه‌ای حفظ کنند. چرخۀ عملیاتی، سرعت و گردش وجه نقد را در شرکت نشان می‌دهد و در سطح ...  بیشتر