1مدیریت دارایی
چولگی سیستماتیک و غیرسیستماتیک مورد انتظار؛ شواهدی نوین از قیمت‌گذاری گشتاور مرتبه سوم -

مریم دولو؛ امیرحسین شمشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.130412.1694

چکیده
  هدف: ترجیحات بخت‌آزمایی سرمایه‌گذاران موجب گرایش افراد به سهام با چولگی (گشتاور سوم توزیع بازده) مثبت می‌شود. این نوع ترجیحات در شرایط اقتصادی مختلف بازار متفاوت است. در پژوهش حاضر، با استفاده از رتبه مورد انتظار چولگی سیستماتیک و غیرسیستماتیک به آزمون قیمت گذاری گشتاور سوم توزیع بازده سهام در شرایط کلی/ صعودی و نزولی بازار پرداخته ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
راهبرد‌های تداوم مبتنی بر نقاط مرجع؛ شواهدی از سوگیری‌‌ اتکا و تعدیل

غلامحسین اسدی؛ مریم دولو؛ سبحان اسکینی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.108403.1212

چکیده
  اهداف: براساس مطالعات تجربی مالی، راهبرد سرمایه‌گذاری تداوم ممکن است سبب بازده اضافی در میان‌مدت شود. ازجمله عوامل ایجاد تداوم که از سوگیری‌ اتکا و تعدیل تأثیر می‌گیرد، اتکا بر نقاط قیمتی مرجع و تعدیلات بعدی قیمت است. در این پژوهش با نقاط مرجع مطرح در ادبیات موضوع، راهبرد‌های سرمایه‌گذاری تداوم مبتنی بر این نقاط ارزیابی می‌شود. ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
ساختار پویای همبستگی؛ ریسک و بازده سهام

مریم دولو؛ مرضیه خسروی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.104204.1120

چکیده
  هدف: پویایی کوواریانس بازده دارایی‌ها همواره یکی از حوزه‌های چالش‌برانگیز مالی بوده است. الگو‌های مالی رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می‌کنند؛ اما الگو‌های اقتصادسنجی تنها رفتار واریانس را در گذر زمان بررسی می‌کنند. نخستین الگویی که رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می‌کند، الگوی گارچ چندمتغیره است که به‌دلیل نیاز به ...  بیشتر

تغییر پایدار نرخ ارز؛ متغیر حالت و ریسک درماندگی؟

مریم دولو؛ مهدی داوری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 103-120

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.103716.1095

چکیده
  نوسان نرخ ارز به‌منزلۀ یکی از منابع عدم اطمینان، سرمایه‌گذار را در معرض ریسک قرار می‌دهد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران برای تحمل ریسک نوسان نرخ ارز، بازده بالاتری طلب کنند؛ اما برخی شواهد تجربی نشان‌دهندۀ عدم قیمت‌گذاری ریسک نوسان‌ نرخ‌ ارز است. تأییدنشدن رابطۀ ریسک نوسان نرخ ارز و بازده موردانتظار نشان‌دهندۀ نوعی خلاف قاعده ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
رفتار جمعی سرمایه گذاران در سطوح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان‌های بازار

مریم دولو؛ سید سجاد پاپائی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 149-166

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21578

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه­گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان‌های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسۀ رفتار جمعی سرمایه­گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده­های تابلویی، تأثیر ویژگی­های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می‌شود. در سطح کلان ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی

محمد سلطانی نژاد؛ مریم دولو

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.21104

چکیده
  مسألۀ انتخاب سبد سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی، یکی از موضوعات مهم در حوزۀ سرمایه‌گذاری است. در این فرایند سعی بر آن است که سرمایه‌گذار بازای هر نرخی از بازده، کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری استفاده شده‌اند، دچار عدم قطعیت‌های آماری و یا در معرض نویز باشند، به کارایی سبد سرمایه‌گذاری ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی آناتومیک رابطه بازده سهام و نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مریم دولو؛ عظیم رجبی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 37-48

چکیده
  هدف پژوهش حاضر توضیح خلاف قاعده نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بر مبنای تجزیه‌ نوسان‌های غیرسیستماتیک به دو مؤلفه نوسان‌های غیرسیستماتیک مورد انتظار (EIV) و نوسان‌های غیرسیستماتیک غیرمنتظره (UIV) و بررسی اثر تفکیکی آن در توضیح تغییرات بازده مقطعی سهام منفرد است. رابطه اخیر در نمونه‌ای­ متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
واکاوی خلاف قاعده‌ رشد دارایی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

علی رحمانی؛ مریم دولو

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-14

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده‌ رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی‌های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال‌های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه‌گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل‌ رگرسیون ...  بیشتر