تأثیر نگرش کوتاه‌مدت مدیران در چسبندگی هزینۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

زهره حاجیها؛ کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 27-44

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21185

چکیده
  هدف: توضیح رفتار هزینه‌ها، اهمیت ویژه‌ای در مطالعات حسابداری و مالی دارد و مطالعات اخیر نشان داده است چسبندگی هزینه‌ها، بخشی جدانشدنی‌ از انگیزۀ مدیران را در کنترل و مدیریت هزینه‌ها شامل می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط نگرش کوتاه‌مدت مدیریت و چسبندگی هزینه‌ها است. روش:  برای اندازه‌گیری نگرش کوتاه‌مدت مدیریت، از سه ...  بیشتر

تامین مالی
رابطه مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود (با تأکید بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و پایان دوره‌ای)

زهره حاجیها؛ حسن چناری بوکت

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 29-48

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20638

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مدل جونز استفاده‌شده است. فرضیه مورد مطالعه هم در سطح صورت‌های مالی سالانه و هم میان‌دوره‌ای آزمون شده است. در راستای انجام پژوهش اطلاعات 5 ساله (1392-1388) هفتادوپنج ...  بیشتر