1مدیریت دارایی
تحلیل نظری و تجربی تأثیر توان رقابتی بازار محصول بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

احمد گوگردچیان؛ حسن حیدری سلطان آبادی؛ زینب متفرس

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 31-44

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21151

چکیده
  بازده سهام یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم‌گیری در بورس اوراق بهادار است. بازده سهام خود به‌تنهایی محتوایی اطلاعاتی دارد که بیشتر سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی­های خود از آن استفاده می­کنند. مطالعات متعددی در مورد بازده سهام انجام گرفته است که نشان می­دهد بازده سهام تحت تأثیر متغیرهای گوناگون ...  بیشتر