1مدیریت دارایی
انتخاب روش بهینۀ محاسبۀ ارزش در معرض خطر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

محمد مهدی نادری نورعینی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 159-180

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21353

چکیده
  در چند سال گذشته، تجربۀ انفجار خارق­العاده ناشی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به خرید سهام سایر شرکت­ها اقدام می‌کنند، سبب شد سازمان­های مسئول برای کنترل و نظارت بر این سرمایه­گذاری­ها، برخی دستورالعمل­های مدیریتی براساس ارزش در معرض خطر اعمال کنند؛ اما انعطاف­پذیری روش مذکور، پرسش‌های زیادی را دربارۀ انتخاب دقیق‌ترین ...  بیشتر