1مدیریت دارایی
بررسی تأثیر ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد آن‌ها

علی رحمانی؛ سیدعلی حسینی؛ معصومه کاشف

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 15-28

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20637

چکیده
  فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، به‌طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، از سال 1386 آغاز شده است و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه‌گذاران بوده است؛ از طرفی، مدیران صندوق‌ها نیز به دنبال افزایش ...  بیشتر