تامین مالی
بررسی رابطه تقسیم سود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی در طی چرخه عمر شرکت

محمدحسین ستایش؛ سمانه قوهستانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 37-50

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20631

چکیده
  سیاست تقسیم سود همواره با سایر تصمیم‌های مالی شرکت در تعامل است و این رابطه­ تعاملی تحت تأثیر شرایط مختلف قرار می­گیرد. از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و سایر تصمیم‌های مالی چرخه عمر شرکت است. در این مقاله با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت­ها، به بررسی رابطه بین سود تقسیمی، فرصت­های سرمایه­گذاری و ...  بیشتر