1مدیریت دارایی
بررسی توان اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی براساس ارقام اصلی در مقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی

هاشم ولی پور؛ احسان زحمت کش؛ غلامرضا بحرانی فرد

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 105-116

چکیده
  پیش‌بینی جریان‌های نقدی برای استفاده­کنندگان درون و برون­سازمانی دارای اهمیت ویژه­ای است. مهمترین هدف گزارش‌گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش­بینی جریان­های نقدی بیان شده است. هدف این پژوهش مقایسه توان اقلام تعهدی و جریان­های نقدی براساس ارقام اصلی درمقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش­بینی جریان­های نقدی آتی است. ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت

جواد مرادی؛ هاشم ولیپور؛ مهدی خادمی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 87-98

چکیده
  نگهداری وجوه نقد مازاد بر نیاز شرکت باعث سوء استفاده از وجوه و در نتیجه کاهش ارزش شرکت می‌شود. بدین منظور باید وجوه نقد را به اندازه مورد نیاز و در حد بهینه در شرکت نگهداری کرد و از طرفی برای جلوگیری از سوء استفاده باید نتایج حاصل از عملکرد مدیران شرکت افشا شود. مقاله حاضر تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجوه نقد آزاد و ارزش شرکت را با ...  بیشتر