1مدیریت دارایی
رفتار ریسک تجاری در شرکت‏های ارزشی و رشدی در شرایط ثبات و بحران اقتصادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ ابوالحسن جلیلوند؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی سعیدی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.115687.1385

چکیده
  هدف: تأثیر سیستماتیک صرف ارزش در توضیح بازده سهام مدتی طولانی است که ادبیات مالی و اقتصاد را به کنکاش واداشته است. مطالعات اخیر شواهدی از داده‏های آمریکا برای رفتار متفاوت شرکت‏های رشدی و ارزشی را نشان می‏دهد؛ اما دلایل و منابع این رفتار متفاوت را نشان نمی‏دهد. روش: علاوه بر این، مشخص نیست که آیا چنین اختلافاتی همچنان در بازارهای ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی تفاوت وجه تضمین موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش قراردادهای آتی با استفاده از سنجه‌های منسجم ریسک

علی ثقفی؛ میر فیض فلاح شمس؛ علیرضا ناصرپور

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21384

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از داده‌های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه‌‌های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه‌های منسجم ریسک به‌ویژه ریزش مدّنظر و سنجۀ ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو‌های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون‌های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
ارائۀ یک الگوی استوار با درجۀ محافظه‌کاری تنظیم‌شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران

محمد مهدی بحرالعلوم؛ مقصود امیری؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 113-128

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21576

چکیده
  در این پژوهش، استراتژی تخصیص اثربخش دارایی‌های مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک، کنترل هزینه، کاهش حجم معاملات و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است. برای پیاده‌سازی این استراتژی، تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در چارچوب بهینه‌سازی استوار مدّنظر قرار گرفت. با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی، اساس تمامی راهبردهای ...  بیشتر