تأثیر سررسید بدهی در خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

وحید تقی زاده خانقاه؛ قدرت اله طالب نیا

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21211

چکیده
  بدهی‌های کوتاه‌مدت، ساز و کاری است که مدیران را در معرض نظارت‌های مکرر قرار می‌دهد و موجب کاهش اختیارات مدیریت می‌شود؛ بنابراین کیفیت افشای اطلاعات را بهبود می‌بخشد. از آنجا که وام‌دهندگان حساسیت بیشتری به کاهش قیمت سهام شرکت به نسبت افزایش آن دارند، انگیزه‌های زیادی برای نظارت بر وام‌گیرندگان و جمع‌آوری اطلاعات دربارۀ وضعیت ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری

یونس بادآورنهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 17-38

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20645

چکیده
  مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های جاری اشاره دارد و برای ایجاد تعادل بین آنها به‌کار می‌رود، بطوری که از طریق مدیریت موثر سرمایه در گردش، سهامداران می‌توانند حداکثر بازده را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها کسب کنند. بنابراین انتظار می‌رود مدیریت کارای سرمایه در گردش مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری را تا حدی ...  بیشتر