نویسنده = رضا راعی
توسعۀ الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 119-142

10.22108/amf.2023.136130.1774

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ علیرضا عجم


پیش‌بینی شاخص قیمت بورس سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 55-74

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ حنظله فندرسکی


عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-12

عسگر نوربخش؛ غلامرضا عسگری؛ رضا راعی