اثر تعاملی محدودیت‌های تأمین مالی و اعتماد به‌ نفس بیش از اندازۀ مدیران بر حق‌الزحمۀ حسابرسی

ولی خدادادی؛ محسن رشیدی باغی؛ مسعود طاهری نیا

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 63-80

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.114240.1343

چکیده
  اهداف: هزینه‌‌های مربوط به روابط قراردادی در نتیجۀ تفاوت تابع مطلوبیت مدیران و صاحبان سهام ایجاد می‌‌شود. حسابرسی مستقل راهکاری اثربخش برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط نمایندگی به شمار می‌‌آید. محور اصلی پژوهش، بررسی تغییر اثر تعاملی بین اعتماد به ‌نفس بیش از اندازۀ مدیران و حق‌الزحمۀ حسابرسی با توجه به نقش محدودیت تأمین ...  بیشتر

تامین مالی
الگویابی عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

حمید صالحی؛ سید حسین سجادی؛ ولی خدادادی؛ عبدالرحمن راسخ

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 167-184

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21579

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، الگویابی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام است. پژوهش از نوع کمّی و از جنس علّی یا پس­رویدادی، ازلحاظ روش اجرا در زمرۀ همبستگی و براساس هدف، از نوع کاربردی است. برای تحلیل داده‌ها دورۀ پژوهش، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و از نرم­افزار Smart PLS استفاده شده است. براساس اجرای آزمون‌های ...  بیشتر

تامین مالی
توسعۀ الگوهای پیش‌بینی و ارزشیابی اولسون (1995) با لحاظ‌کردن ریسک ورشکستگی

ولی خدادادی؛ سید علی واعظ؛ محمدرضا امامی نایینی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21155

چکیده
  سود حسابداری و فرض تداوم فعالیت از مبانی طراحی الگوهای پیش­بینی و ارزشیابی اولسون (1995) است. با توجه به توان تأثیرگذاری ریسک ورشکستگی بر این دو عامل، این پژوهش ضمن تعدیل این الگو­ها با لحاظ‌کردن ریسک ورشکستگی، الگو­های اولیه و تعدیل­شده در دو دورۀ تخمین 5 ساله (1382-1387) و 10 ساله (1382-1392) را با استفاده از داده­های ترکیبی 110 شرکت­ ...  بیشتر

تامین مالی
تاثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها

مریم کاویانی؛ رامین قربانی؛ محسن رشیدی باغی؛ ولی خدادادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 93-108

چکیده
  چکیده بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می‌کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده‌های مربوط به شرکت‌های ...  بیشتر