1مدیریت دارایی
بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و هزینه‌های نمایندگی

میثم علی محمدی؛ مریم صابری؛ محمد نوروزی؛ محمد رضا رستمی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 17-30

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر مدیریت سرمایه درگردش برهزینه‌‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پرسش مطرح شده این است آیا متفاوت بودن ابزارهای مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد؟ به عبارتی کدام‌ یک از ابزارهای مدیریت‌های سرمایه در گردش در کمتر شدن هزینه‌ای نمایندگی ...  بیشتر