تامین مالی
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی

محمدرضا رستمی؛ احمد نبی زاده؛ زهرا شاهی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 79-92

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.105889.1156

چکیده
  با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانک‌‌ها در ثبات نظام پولی‌‌ و‌‌ مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی را بر ریسک اعتباری بانک‌‌های تجاری در ایران بررسی می‌کند. بر این اساس با استفاده از روش نمونه‌‌گیری قضاوتی، داده‌های استفاده‌شده در این پژوهش که به متغیرهای مستقل و وابسته مربوط‌‌ است و در سطح بانک‌ها و در سطح ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
ارزیابی توانایی موقعیت‌سنجی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای شرطی و غیرشرطی

محمدرضا رستمی؛ حجت اله انصاری؛ مرضیه محمدعلی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 45-60

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21152

چکیده
  صندوق‌های سرمایه گذاری یکی از مهم‌ترین عناصر بازارهای مالی هستند که با ایفای نقش واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری افراد را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل می‌کنند و مزایای متعددی را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورند. با توجه به اهمیت صندوق‌ها، در این پژوهش توانایی موقعیت‌سنجی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوهای ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و هزینه‌های نمایندگی

میثم علی محمدی؛ مریم صابری؛ محمد نوروزی؛ محمد رضا رستمی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 17-30

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر مدیریت سرمایه درگردش برهزینه‌‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پرسش مطرح شده این است آیا متفاوت بودن ابزارهای مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد؟ به عبارتی کدام‌ یک از ابزارهای مدیریت‌های سرمایه در گردش در کمتر شدن هزینه‌ای نمایندگی ...  بیشتر