اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1331
تعداد پذیرش 254
تعداد عدم پذیرش 1018
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 687

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 279
تعداد مشاهده مقاله 293924
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 218509
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 81 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
درصد پذیرش 19 %