موضوعات = مدیریت سرمایه گذاری واقعی
تعداد مقالات: 3
3. امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از داده‌های فازی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-158

10.22108/amf.2017.21369

نجمه قندهاری؛ مجید اسماعیلیان