موضوعات = دارایی های مشتقه
تعداد مقالات: 2
2. قراردادهای آتی نفت، تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمین؟

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 181-200

10.22108/amf.2017.21244

مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی پاک ذات