نویسنده = جعفری منش، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین الگوی ثبات نظام بانکی بر اساس کیفیت گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22108/amf.2020.119331.1471

محمدحسین صفرزاده؛ رسول اسکندری؛ ابراهیم جعفری منش