نویسنده = زارعی، مبینا
تعداد مقالات: 1
1. اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 15-32

شمس الله شیرین بخش؛ فاطمه بزازان؛ مبینا زارعی